KURSY EGZAMINACYJNE (egzamin 8-klasisty, matura)

Kursy egzaminacyjne – przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i matury

 

Liczba zajęć w roku: ok. 68

Liczba osób w grupie: 2-8 osób

Czas trwania zajęć: 2 x 55 minut/2 x 90 minut

Monitorowanie postępów

Bieżący kontakt z lektorem

Podsumowanie semestralne i roczne

Nowoczesny podręcznik, praca na lekcji z udziałem tablicy interaktywnej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Kursy egzaminacyjne stworzono by jak najlepiej przygotować Uczestników do nowych formuł egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Utrwalają one wszystkie kompetencje językowe oraz omawiają ważne aspekty techniczne, strategie rozwiązywania poszczególnych typów zadań oraz uświadamiają Uczestników, że egzaminy nie muszą być stresujące.

Komfort i efektywność

 

Naszym celem jest, aby nauka w naszej szkole językowej była efektywna i komfortowa. Dlatego chcemy, aby liczebność grup i poziom poszczególnych uczestników sprzyjały aktywnej komunikacji, dynamice pracy. Kursant zostaje zakwalifikowany do grupy po wcześniejszej diagnozie w postaci testu poziomującego. Tworząc grupy w ten sposób mamy pewność, że poziom nauki jest wyrównany, dzięki czemu przyrost wiedzy jest stały.

 

Materiały

 

Podczas naszych kursów uczniowie pracują na nowoczesnych podręcznikach renomowanych wydawnictw (np. Egis), które gwarantują solidne przygotowanie do egzaminu.

 

Cel kursu

  • przygotowanie do egzaminu maturalnego bądź egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego z uwzględnieniem wszystkich kompetencji

  • usystematyzowanie zdobytej wiedzy oraz poszerzenie dotychczasowych umiejętności

  • przekazanie informacji o strategiach obowiązujących na egzaminie, jego charakterze i wymaganiach

  • opanowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu

 

Przykładowe materiały:

 

https://egis.com.pl/pl/katalog/egzaminmaturalny

https://egis.com.pl/pl/katalog/egzaminosmoklasisty