COOL MOVIE CLUB

COOL MOVIE CLUB

Czy wiesz, że zabawa jest ważna, bo sprzyja eksploracji i kreatywności?

Czy wiesz, że dzięki niej:
dokonujemy skojarzeń,
otwiera się umysł
i poszerzamy perspektywy?

To dzięki niej właśnie dzieci uczą się najszybciej i najchętniej.
Propozycja naszego Cool Movie Club skierowana jest właśnie do dzieci, które chcą uczyć się bawiąc.

Na czym polegają spotkania?

Spotkanie trwa 30 minut.
Każde zaczyna się od powitania i piosenki Hello.
Następnie dzieci oglądają krótki fragment filmu Disney w języku angielskim, na podstawie którego lektor prezentuje nowe słownictwo i zwroty.
Po tej części lektor przechodzi do różnorodnych utrwalających ćwiczeń, zabaw, gier językowych w grupie, z wykorzystaniem technik multisensorycznych.
Grupa kończy zajęcia piosenką Goodbye.

Za co dzieci pokochają Cool Movie Club:
rymowanki, piosenki i gry – łączą naukę z zabawą
bohaterowie Disneya i baśniowa oprawa dostarczają pozytywnych emocji
przyjazne spotkania i współpracę z lektorem i grupą
ciekawe i angażujące sposoby na przyswojenie i utrwalenie nowych treści

Cena:

Cena zależna od ilości osób w grupie. Spotkanie trwa 30 minut.

1 osoba – 35 zł
2 osoby – 25 zł
3 osoby – 20 zł
4-5 osób – 18 zł

Pierwsze 4 lekcje GRATIS.
Zajęcia dostępne w trybie stacjonarnym i online.