MATEMATYKA

MATEMATYKA

Liczba zajęć w roku: ok. 68

Liczba osób w grupie: 2-8 osób

Czas trwania zajęć: 2 x 55 minut/2 x 90 minut

Monitorowanie postępów

Bieżący kontakt z nauczycielem

Podsumowanie semestralne i roczne

Nowoczesny podręcznik, praca na lekcji z udziałem tablicy interaktywnej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Opis oferty:

Klasa I-III

Zabawa z zadaniami wymagającymi myślenia logicznego.

Rozwiązywanie zadań poprzez zabawę z planszami, tablicami oraz innymi materiałami dydaktycznymi. 

Klasa IV,V,VI

Realizacja materiału szkolnego, który będzie określony indywidualnie z daną grupą.

Zajęcia prowadzone za pomocą dużej ilości materiałów dydaktycznych oraz zadań doświadczalnych fizycznie. 

Klasa VII

Realizacja materiału szkolnego, który będzie określony indywidualnie z daną grupą.

Praca ze zbiorami zadań, tablicami dydaktycznymi wraz z przygotowaniem do formy egzaminu ósmoklasisty. 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, MATURA

Praca nad zadaniami egzaminacyjnymi w celu zapoznania się z formą końcowego testu ósmoklasisty/matury.