Pakiety egzaminacyjne

Pakiety egzaminacyjne po 35 spotkań z języka angielskiego i matematyki

Liczba osób w grupie: grupa do 5 osób lub grupa do 8 osób

Czas trwania zajęć: 2 x 90 minut (1 x w tygodniu angielski, 1 x w tygodniu matematyka)

Praca z arkuszami egzaminacyjnymi

Nauka typów zadań

Powtórka i uzupełnienie

Monitorowanie postępów

Bieżący kontakt z lektorem

Podsumowanie semestralne, egzaminy próbne przed egzaminem właściwym

Praca na lekcji z udziałem tablicy interaktywnej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Kursy egzaminacyjne stworzono by jak najlepiej przygotować Uczestników do nowych formuł egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Utrwalają one wszystkie kompetencje językowe oraz zagadnienia matematyczne potrzebne, aby zdać egzaminy oraz omawiają ważne aspekty techniczne, strategie rozwiązywania poszczególnych typów zadań oraz uświadamiają Uczestników, że egzaminy nie muszą być stresujące.

Komfort i efektywność  

Naszym celem jest, aby nauka w naszej szkole językowej była efektywna i komfortowa. Dlatego chcemy, aby liczebność grup i poziom poszczególnych uczestników sprzyjały aktywnej komunikacji, dynamice pracy. Kursant zostaje zakwalifikowany do grupy po wcześniejszej diagnozie w postaci testu poziomującego. Tworząc grupy w ten sposób mamy pewność, że poziom nauki jest wyrównany, dzięki czemu przyrost wiedzy jest stały.  

Materiały 

Podczas naszych kursów uczniowie pracują na nowoczesnych podręcznikach renomowanych wydawnictw (np. Egis), które gwarantują solidne przygotowanie do egzaminu. 

Cel kursu

  • przygotowanie do egzaminu maturalnego bądź egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego i edukacyjnego oraz lekcjach trenujących umiejętność mówienia. 
  • matematyki z uwzględnieniem wszystkich kompetencji
  • usystematyzowanie zdobytej wiedzy oraz poszerzenie dotychczasowych umiejętności
  • przekazanie informacji o strategiach obowiązujących na egzaminie, jego charakterze i wymaganiach
  • opanowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu

Przykładowe materiały:

https://egis.com.pl/pl/katalog/egzaminmaturalny

https://egis.com.pl/pl/katalog/egzaminosmoklasisty

Po wykonaniu planu przygotowania do egzaminu, od egzaminu do końca roku szkolnego plan pracy polega na przygotowaniu do kolejnego szczebla