Achieve more! (Kursy dla dzieci 10-14 lat)

Liczba zajęć w roku: ok. 68

Liczba dzieci w grupie: 2-8 osób

Czas trwania zajęć: 2 x 55 minut/2 x 90 minut

Monitorowanie postępów

Egzaminy Cambridge

Współpraca z rodzicami

Bieżący kontakt z lektorem

Podsumowanie semestralne i roczne

Ambitny program nauczania

Nowoczesny podręcznik, praca na lekcji z udziałem tablicy interaktywnej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Kursy przeznaczone dla uczniów, którzy wkroczyli w kolejny etap edukacji, są coraz bardziej samodzielni, bo zaopatrzeni w wiedzę, doświadczenie, pomysły i możliwości. To czas na dynamiczny rozwój, konsekwentną naukę, która przeniesie ich na wyższy poziom zaawansowania. W tym okresie swobodna komunikacja nie stanowi już problemu. To czas na zbieranie kwalifikacji również w postaci egzaminów Cambridge, do których nasza wyjątkowa szkoła poprowadzi, gdyż pomaga uczniom szlifować praktyczne umiejętności od lat.

Kursy dla ambitnych, patrzących w przyszłość.

Nasze kursy dla nastolatków stanowią kontynuację wcześniejszych etapów. Ambitny program i intensywna nauka stale rozwijają umiejętność biegłej komunikacji. Naszym celem, jako placówki partnerskiej British Council, jest również przygotowanie do egzaminów Cambridge, głównie na poziomach: PET, FCE for Schools, FCE.

Grupy są dopasowane pod względem wiekowym, z podziałem na poziomy zaawansowania. Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane poprzez testy, kartkówki, egzaminy. Dzięki nim mamy możliwość sprawdzenia czy metody są efektywne. Chcemy, aby nasze kursy językowe stanowiły inwestycję w przyszłość.

Komfort i efektywność  

Naszym celem jest, aby nauka w naszej szkole językowej była efektywna i komfortowa. Dlatego chcemy, aby liczebność grup sprzyjała efektywności, aktywnej komunikacji, dynamice pracy. Tworząc grupy w ten sposób mamy pewność, że wzmacniają się więzi w grupie, a poziom nauki jest wyrównany. 

Materiały 

Podczas naszych kursów uczniowie pracują na nowoczesnych podręcznikach renomowanych wydawnictw (National Geographic Learning, Macmillan, Egis), które dostosowane są do pracy w szkołach językowych. Mają za zadanie rozwijać uczniów wszechstronnie, po to aby uczniowie komunikowali się bez barier. 

Naszym celem jest przygotowanie uczniów do czekających ich egzaminów rozwijając umiejętności czytania, pisania, mówienia oraz słuchania jednocześnie otwierając je na mówienie. Chcemy, aby rozwijanie tych umiejętności oraz trening mówienia od najmłodszych lat zaowocował w przyszłości umiejętnością swobodnej komunikacji.

Ponadto, jak placówka partnerska British Council, używamy podręczników, które jednocześnie zapewnią przygotowanie do egzaminów Cambridge potwierdzających znajomość języka obcego na całym świecie, zgodnie ze skalą poziomów Rady Europy CEFR.

Egzaminy Cambridge English Qualifications są dobrze znane na całym świecie i uznają je szkoły, uniwersytety oraz pracodawcy z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych.

Na tym etapie mamy również na uwadze zbliżający się egzamin ósmoklasisty. Badając przygotowanie uczniów do tego egzaminu opracowujemy program tak, aby uwzględnić w naszym programie nauczania intensywny trening strategii egzaminacyjnych i zapewnić naszym uczniom powodzenie na tym egzaminie.

W tym celu również w naszej ofercie umieściliśmy kursy egzaminacyjne, które skupiają się na przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz matematyki.

Cele językowe:

 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
 • doskonalenie nabytych umiejętności językowych (czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, trening gramatyczny i leksykalny)
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Cele pozajęzykowe:

 • rozwijanie autonomii i niezależności w procesie uczenia się języka obcego
 • formułowanie opinii oraz sądów
 • nauka krytycznego myślenia
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w siebie dzięki pozytywnym doświadczeniom i sukcesom w nauce języka obcego
 • rozwijanie kreatywności
 • doskonalenie strategii uczenia się

Przykładowe materiały:

https://news.cengage.com/corporate/two-cengage-products-win-2020-siia-codie-awards/?fbclid=IwAR0zfxv6Czs1l7jQxItjPvEZjZjVC5UGZgjFmA4lnIGYmA0WdVHl73DrL8o

https://eltngl.com/search/productOverview.do?N=+200+4294918395&Ntk=NGL%7CP_EPI&Ntt=our+world+2e%7C9299198381646190820190924091805772&Ntx=mode+matchallpartial&homePage=false

https://www.macmillan.pl/katalog/academy-stars,p-572-1388?

https://egis.com.pl/pl/katalog/egzaminosmoklasisty

https://eltngl.com/sites/impact/home

https://egis.com.pl/pl/katalog/szkolyprywatne/upstream_mlodziez_i_dorosli

https://egis.com.pl/pl/katalog/szkolyprywatne/new_enterprise_mlodziez_i_dorosli