Cool School Club (Kursy dla dzieci 3,5-5 lat)

Cool School Club (Kursy dla dzieci 3,5 – 5 lat)

Liczba zajęć w roku: ok. 68

Liczba dzieci w grupie: 2-8 osób

Czas trwania zajęć: 2 x 30 minut

Monitorowanie postępów

Współpraca z rodzicami

Różnorodny program w oparciu o metody aktywizujące

Nowoczesne publikacje, praca wielozmysłowa z udziałem tablicy interaktywnej

Podręcznik z dostępem do aplikacji do utrwalania w domu

Wczesny start w przygodę z językiem oznacza nic innego jak wczesne efekty nauki. Czy warto? To najlepsza pora na to, aby obudzić dziecięcą wyobraźnię językową. Małe dzieci doskonale radzą sobie z nauką słówek i prostych zwrotów dlatego, że poznają je w zabawie. Elementami nauki są rymowanki, piosenki, gry, zabawy, historyjki, prace plastyczne, czyli to co dzieci lubią najbardziej. 

Dzieci czują się swobodnie i potrafią imponująco obcować z językiem obcym. 

Program kursu

Jest dostosowany do percepcji, możliwości, wieku, poziomu oraz tempa pracy małych dzieci. Każde zajęcia są ciekawe i angażujące. Zachęcają do aktywnego uczestnictwa. Kursy COOL SCHOOL CLUB to pierwszy krok do lepszego startu w przyszłość, dzięki któremu w późniejszych latach dziecko nabywa swobody w przyswajaniu treści oraz unika bariery, która często pojawia się, gdy zaczyna uczyć się zbyt późno. Przede wszystkim przyświeca nam idea nauki poprzez zabawę, bo tylko wtedy dziecko uczy się mimochodem. Dzieci uczą się z rówieśnikami, w towarzystwie ciepłego, wyrozumiałego nauczyciela.

Czego nauczy się dziecko podczas kursu?

Cele językowe:

 • wdrożenie dzieci i otworzenie ich na naukę języka obcego
 • przyswojenie piosenek, rymowanek, zwrotów poznawanych na zajęciach
 • nauka rozumienia  historyjek oraz scenek z kontekstu
 • nauka reagowania na proste komunikaty w języku angielskim
 • poznanie dużej ilości słownictwa zawartego w kursie (kilkaset słów)
 • nauka poprawnej wymowy i intonacji
 • udział w przedstawieniu po angielsku dla rodziców (raz w roku)

Cele pozajęzykowe:

 • dziecko uczy się współdziałać w grupie ale też pracować indywidualnie
 • wzmacnia poczucie własnej wartości i wiary w siebie
 • doświadcza pozytywnych emocji
 • rozwija się kreatywnie, muzykalnie i twórczo
 • rozwija wyobraźnię językową
 • buduje pozytywny obraz zajęć dodatkowych, bez udziału rodziców
 • wszystko to przy wsparciu wyrozumiałego i ciepłego nauczyciela

Przykładowe materiały: 

https://www.macmillan.pl/katalog/mimi-s-wheel