Metoda

W Cool School mamy skuteczne i wypracowane przez lata metody nauczania.


Podczas zajęć angażujemy wyobraźnię, pamięć i zmysły, co umożliwia przyswajanie nowej wiedzy w
sposób przyjemny, skuteczny i efektywny.

Wyposażamy dzieci w umiejętności, które dają im możliwość lepszego startu w przyszłość, oferujemy
dużo więcej niż wąsko rozumianą naukę języka angielskiego.


Teksty i materiały wizualne podręczników, które wybieramy do nauki budują motywację. Podręczniki
poszerzają wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości, wzbudzają ciekawość i pozwalają lepiej
rozumieć świat.


Zaszczepiamy w słuchaczach umiejętność krytycznego myślenia i uczymy, w jaki sposób
selekcjonować informacje.


Praca w grupach i zadania projektowe pomagają rozwijać umiejętność współpracy i skutecznej
komunikacji.

Podręczniki które wybieramy pomagają budować pewność siebie w kontaktach z innymi ludźmi.


Podczas kursów wykorzystujemy tablice interaktywne, które zachęcają do samodzielnego działania i
zaangażowania się w proces zdobywania wiedzy i umiejętności. Zajęcia są ciekawsze od
tradycyjnych ze względu na obecność interaktywnych zadań i korzystania z zasobów internetu. Lekcja
zyskuje większą dynamikę i płynność, a ciekawa i energetyczna lekcja to dla ucznia motywacja do
nauki. Ponadto tablica pozwala na kształcenie wielostronne i wielozmysłowe, co powoduje większą
koncentrację na zajęciach i lepsze efekty nauki.