Create your future – kursy dla nastolatków (15-19 lat)

Liczba zajęć w roku: ok. 68

Liczba osób w grupie: 2-8 osób

Czas trwania zajęć: 2 x 55 minut/2 x 90 minut

Monitorowanie postępów

Egzaminy Cambridge

Bieżący kontakt z lektorem

Podsumowanie semestralne i roczne

Ambitny program nauczania

Nowoczesny podręcznik, praca na lekcji z udziałem tablicy interaktywnej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Kursy dla młodzieży mają za zadanie przygotować do nadchodzących egzaminów (matura, egzaminy Cambridge), jak również dać możliwość swobodnego porozumiewania się z innymi – w życiu codziennym, za granicą, w pracy. Nastolatkowie mają przed sobą przyszłość, która kreuje wiele możliwości. Znajomość języka, niewątpliwie, daje ich jeszcze więcej – to międzynarodowe przyjaźnie, sukcesy w nauce i w pracy, stypendia – to inwestycja w przyszłość. Znajomość języka obcego jest koniecznością, ale nie może być obowiązkiem który prowadzi do uzyskania nieużytecznych umiejętności. Nauka języka w naszej szkole bazuje na kontynuacji tego, czego uczniowie nauczyli się wcześniej. W tym okresie jednak uczniowie używają języka obcego w komunikacji, potrafią sprawnie się porozumiewać, operują bogatym słownictwem. Rozwijają swoje zdolności językowe, przygotowują się do egzaminów Cambridge B1 Preliminary For Schools, B2 First( FCE for Schools, FCE), C1 Advanced (CAE). 

Postępy uczniów są stale monitorowane poprzez kartkówki, testy, egzaminy. Dzięki temu mamy pewność, że nasza metoda jest efektywna. 

Komfort i efektywność  

Naszym celem jest, aby nauka w naszej szkole językowej była efektywna i komfortowa. Dlatego chcemy, aby liczebność grup sprzyjała aktywnej komunikacji, dynamice pracy. Tworząc grupy w ten sposób mamy pewność, że poziom nauki jest wyrównany, dzięki czemu przyrost wiedzy jest stały.  

Materiały 

Podczas naszych kursów uczniowie pracują na nowoczesnych podręcznikach renomowanych wydawnictw (National Geographic Learning, Macmillan, Egis), które dostosowane są do pracy w szkołach językowych. Mają za zadanie rozwijać uczniów wszechstronnie, po to aby uczniowie komunikowali się bez barier. 

Naszym celem jest przygotowanie uczniów do czekających ich egzaminów rozwijając umiejętności czytania, pisania, mówienia oraz słuchania. 

Ponadto, jak placówka partnerska British Council zapewniamy przygotowanie do egzaminów Cambridge potwierdzających znajomość języka obcego na całym świecie, zgodnie ze skalą poziomów Rady Europy CEFR.

Egzaminy Cambridge English Qualifications są dobrze znane na całym świecie i uznają je szkoły, uniwersytety oraz pracodawcy z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych.

Na tym etapie mamy również na uwadze zbliżający się egzamin dojrzałości. Badając przygotowanie uczniów do tego egzaminu opracowujemy program tak, aby uwzględnić w naszym programie nauczania intensywny trening strategii egzaminacyjnych, aby zapewnić naszym uczniom powodzenie na tym egzaminie.

W tym celu również w naszej ofercie umieściliśmy kursy egzaminacyjne, które skupiają się na przygotowaniu do matury z języka angielskiego oraz matematyki.

Cele językowe:

  • rozwijanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach
  • doskonalenie nabytych umiejętności (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie)
  • przygotowanie do matury, egzaminów Cambridge

Cele pozajęzykowe:

  • uzyskanie niezależności językowej
  • formułowanie i rozwijanie umiejętności wyrażania niezależnych sądów i opinii
  • nauka krytycznego myślenia
  • rozwijanie zdolności interpersonalnych
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w siebie
  • rozwijanie strategii uczenia się

Przykładowe materiały:

https://egis.com.pl/pl/katalog/szkolyprywatne/upstream_mlodziez_i_dorosli

https://egis.com.pl/pl/katalog/szkolyprywatne/new_enterprise_mlodziez_i_dorosli

https://egis.com.pl/pl/katalog/egzaminmaturalny

https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge-english