FAQ

 1. PO CO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA:

Ludzie uczą się języków z różnych powodów: niektórzy po to, aby podnieść swoje kwalifikacje w pracy
lub własnym biznesie; inni dla edukacji lub po to, aby wzbogacić swoje CV; są również tacy, którzy uczą

się dla przyjemności z umiejętności komunikowania się z różnymi ludźmi i kulturami. Każda z podróży
jest zdecydowanie bogatsza, gdy możesz powiedzieć choćby kilka słów, a jej wartość wzrasta
ekstremalnie gdy potrafisz dogadać się z lokalsami i przeprowadzić swobodną rozmowę!

 1. JAKI JEST WASZ CEL PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKOWYCH?
  Celem naszych kursów jest nauczenie samodzielności i komunikowania się w języku obcym. Chcemy
  zarażać naszych kursantów miłością i pasją do języków. Dlatego cały czas uczymy się jak nauczać oraz
  wzbogacamy nasze metody i narzędzia pracy, aby nie zostać na bakier z nowoczesnymi, dopasowanymi
  do obecnych realiów metodami. W swojej pracy kierujemy się stylem uczenia się naszych kursantów,
  gdyż każdy człowiek jest inny i inaczej przyswaja wiedzę. Nasze wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i
  prowadzeniu szkoły językowej dostarczyło nam już wielu możliwości sprawdzenia i bogacenia naszej
  wiedzy i umiejętności, ale wierzymy że człowiek uczy się całe życie, a nauka nigdy się nie kończy, więc
  na tym nie poprzestajemy. 🙂
 2. ILE SIĘ NAUCZĘ W TRAKCIE KURSU?
  Nasi metodycy opracowali szczegółowy plan pracy dla każdej grupy. Gdy zechcesz do takiego sięgnąć,
  zwróć się z zapytaniem do biura. Nasze kursy zawierają treści gramatyczne oraz zasób słownictwa
  dopasowany do poziomu grupy i obejmujący materiał, który należy opanować względem skali CEFR, a
  sposób pracy jest zależny od charakteru kursu. Schematy planu pracy jednakże mogą się zmieniać, gdy
  nasi lektorzy napotkają potrzebę dopasowania zawartości kursu do poziomu, celów i zainteresowania
  grupy.
 3. JAKI POSTĘP OSIĄGNĘ DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO/KURSU/POZIOMU?
  Wspomniane plany pracy pozwalają ocenić jaką wiedzę osiągniesz po odbyciu kursu/poziomu oraz jaki
  poziom osiągniesz, pod warunkiem systematycznego uczestnictwa w kursie oraz samodzielnego
  utrwalania wiedzy zdobytej na zajęciach. Schematy planów pracy są jednak jedynie przewodnikiem i inne
  czynniki mogą mieć wpływ na ocenę postępu, takie jak np. Twoje dotychczasowe doświadczenia
  językowe i poziom bazowy, jak szybko przyswajasz nowy język, frekwencja na zajęciach, utrwalanie
  wiedzy, odrabianie zadań domowych. Częściowo również Twój postęp będzie zależeć od tego jak trudny
  jest język, którego się uczysz (w stosunku do Twojego języka ojczystego).
 4. W JAKI SPOSÓB DOBIERACIE NAUCZYCIELI?
  Nasi nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania języków lub są w trakcie ich zdobywania, ale ich
  poziom mówienia pozwala im nauczać; są native-speakerami bądź posiadają umiejętność mówienia na
  poziomie native speaker. Głównym warunkiem, który muszą posiadać nasi nauczyciele jest pasja do
  nauczania, miłość do języka, którego nauczają oraz umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy.
 5. CZY NAUCZYCIELE MÓWIĄ W JĘZYKU OBCYM W TRAKCIE ZAJĘĆ?
  Podczas zajęć staramy się używać wyłącznie lub prawie wyłącznie języka obcego. Wierzymy, że
  najbardziej efektywnym sposobem doskonalenia umiejętności językowych to imersja – czyli zanurzenie
  się w języku. Jednakże, sporadyczne tłumaczenie treści gramatycznych czy językowych, wymaga użycia
  języka ojczystego Uczestników. Nasi lektorzy przywykli do nauczania języka obcego i takiego
  tłumaczenia treści, aby uczniowie, którzy nie posiadają żadnej, bądź niewielką wiedzę w zakresie języka,
  którego się uczą, rozumieli przebieg lekcji i zdobywali nową wiedzę w sposób niezakłócony
  niepożądanymi czynnikami.
 6. CZY OTRZYMAM CERTYFIKAT BĄDŹ ZAŚWIADCZENIE?
  Na zakończenie kursu (na ostatnich zajęciach w roku szkolnym) otrzymasz certyfikat odbycia kursu w
  formie papierowej. Ów certyfikat poświadcza poziom językowy, który zdobyłeś podczas odbytego kursu.
  Nasze poziomy kursów bazują na międzynarodowej skali CEFR.
  (https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_System_Opisu_Kształcenia_Językowego.
 7. JAKĄ ILOŚĆ ZADANIA DOMOWEGO OTRZYMAM?
  Każdy kurs angażuję inną ilość zadania domowego. Zwykle zależy to od wieku/poziomu kursantów. W
  naszej ocenie jest to minimalna i niezbędna ilość pracy włożonej w domu po to, aby kurs był efektywny.
  Ponadto zalecamy, aby każdego dnia spędzić 10 minut na pracy własnej, aby przyswoić i zachować w
  pamięci informacje, które przekazywane są na zajęciach.
 8. CZY POTRZEBNY BĘDZIE PODRĘCZNIK?
  Podręcznik jest komponentem kursu, a jego cena nie jest zawarta w koszcie kursu. Bywa tak, że
  podręcznik zawierać będzie więcej niż jeden poziom, co oznacza że będzie realizowany dłużej niż
  podczas jednego roku szkolnego. W tym układzie, jeśli będziesz kontynuować kurs, nie zaistnieje
  potrzeba zakupienia nowego podręcznika z początkiem nowego roku szkolnego. O potrzebie zakupu
  kolejnego podręcznika damy znać z wyprzedzeniem. Odpowiedni podręcznik dostosowany jest do
  poziomu i preferencji grupy. Wybiera go nasz metodyk/zespół nauczycieli spośród najlepszych
  podręczników oferowanych przez prestiżowe wydawnictwa publikujące podręczniki dostosowane do
  grup językowych w szkołach językowych, takich jak: National Geographic Learning, Macmillan, Express
  Publishing. Wybrane publikacje zawierają odnośnik do aplikacji oraz oprogramowanie multimedialne,
  które wykorzystujemy podczas kursów, gdyż chcemy aby kursy były nowoczesne i wielozmysłowe.
 9. CO POWINIENEM ZROBIĆ, JEŚLI MOJA GRUPA JEST ZBYT NISKA/WYSOKA POZIOMEM?
  Jeśli w trakcie kursu czujesz się przytłoczony nie musisz się martwić. 🙂
  Może zdarzyć się, że test poziomujący lub wywiad początkowy wskazał niewłaściwą grupę. W takim
  wypadku skontaktuj się z Twoim nauczycielem lub naszym biurem. Ocenimy i zweryfikujemy sytuację,
  aby zaproponować grupę odpowiadającą Twoim umiejętnościom (w odniesieniu do Twojej dostępności).
 10. CZY OTRZYMAM PŁYTĘ CD/MATERIAŁY DO ODSŁUCHU UŻYWANE PODCZAS ZAJĘĆ?
  Niestety nie. Nasze podręczniki są zaprojektowane do pracy z nauczycielem w grupie, nie są
  przeznaczone do samodzielnej nauki. Twój podręcznik jednakże będzie zawierał płytę z dodatkowymi
  materiałami do nauki, aplikacje multimedialne, bądź (w przypadku metody Direct), kod do aplikacji, z
  której pobierzesz piki MP3 zawierające materiał omawiany podczas zajęć.
  http://www.dllab.eu/for-students
 11. CO MAM ZROBIĆ, JEŚLI NIE MOGĘ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH?
  Obecnie wdrażamy dziennik elektroniczny, który umożliwi monitorowanie tego, co dzieje się podczas
  każdych zajęć. Niebawem będziemy informować o tym, w jaki sposób zalogować się do dziennika
  elektronicznego.
 12. CO MAM ZROBIĆ, JEŚLI NIE MOGĘ ZJAWIĆ SIĘ NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH?
  Daj nam znać, a my przekażemy tę informację nauczycielowi prowadzącemu grupę, który przekaże
  wszelkie potrzebne informacje. 🙂
 13. CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU, GDY MÓJ NAUCZYCIEL ZACHORUJE?
  Jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia zachoruje staramy się zorganizować zastępstwo. Nie zawsze jednak
  jest to możliwe. W przeciwnym wypadku odpracowujemy zajęcia w innym terminie.
 14. JAK DUŻE SĄ GRUPY?
  W naszej Szkole Językowej grupy nie posiadają więcej niż ośmiu kursantów.
 15. SKĄD WIEM JAKI JEST MÓJ POZIOM JĘZYKOWY?

Przeprowadzamy testy poziomujące w przypadku osób, które nie kontynuują zajęć, a zaczynają przygodę
z nauką języków w naszej Szkole Językowej. Dzieci w wieku od ósmego roku życia odbywają testy
stacjonarnie w naszych placówkach, zaś dorośli mogą taki test przeprowadzić on-line za pomocą
formularza:
https://docs.google.com/forms/d/1-ltaX-TOHH9-ph31uvzoxHyVfOx-ErOfcY6wxdsY7Bw/edit
Na podstawie wyniku dobieramy właściwą propozycję grupy.

 1. GDZIE MOGĘ UCZYĆ SIĘ JĘZYKA?
  Nasze placówki znajdują się w:
  Kartuzach, ul. Rynek 5F, tel. 507-624-565
  Przodkowie, ul. Gdańska 1A, tel. 515-915-272
  Baninie, ul. Pszenna 112A, te. 517-362-798
  Adres strony internetowej: www.coolschool.com.pl
 2. LUBIĘ SWOJĄ GRUPĘ I NAUCZYCIELA, CZY MOGĘ KONTYNUOWAĆ Z NIMI ZAJĘCIA W KOLEJNYM
  ROKU SZKOLNYM?
  Proszę przekaż nauczycielowi swoją chęć kontynuacji kursu w swojej grupie w następnym roku
  szkolnym. Zrobimy co w naszej mocy, aby grupa i nauczyciel nie zmieniły się. Niestety nie możemy
  zapewnić, że nauczyciel pozostanie ten sam, jako że to zależy od dostępności nauczyciela, jak również
  od dyspozycyjności uczniów.
 3. Z KIM MOGĘ POROZMAWIAĆ O KURSIE?
  Staramy się zamieścić jak najwięcej informacji na naszej stronie internetowej, jeżeli jednak masz jakieś
  pytania nie wahaj się skontaktować z biurem odpowiednim do oddziału naszej Szkoły Językowej:
  Kartuzy, ul. Rynek 5F, tel. 507-624-565
  Przodkowo, ul. Gdańska 1A, tel. 515-915-272
  Banino, ul. Pszenna 112A, te. 517-362-798
 4. OD JAKIEGO WIEKU PRZYJMUJECIE UCZNIÓW?
  Przyjmujemy uczniów od 2,5 roku życia. Adaptacja dzieci zależy od jego gotowości do podjęcia nauki.
  Kursy dla maluszków są dostosowane do ich percepcji, polegają na różnorodnej aktywności
  prowadzonej prawie/wyłącznie w języku obcym – zabawie, historyjkach, śpiewie, grach, animacjach itp.
  Rekrutację poprzedza jedna lub dwie lekcje próbne, po których decydujesz się podpisać umowę.
 5. CO OZNACZA, ŻE JESTEŚMY PLACÓWKĄ BRITISH COUNCIL?
  W 2019 roku podpisaliśmy umowę z British Council i uzyskaliśmy status placówki partnerskiej – British
  Council Addvantage Partner Institution. Od tego momentu nasza placówka jest predysponowana do
  zapisywania uczniów na egzaminy Cambridge ze zniżką. W naszym zespole są lektorzy, którzy posiadają
  kwalifikacje oraz umiejętności, a nierzadko doświadczenie, pozwalające im przygotować swoich
  kursantów do egzaminów Cambridge. Naszą intencją jest również rozpowszechnienie owych egzaminów,
  gdyż wierzymy, że są prestiżowym źródłem otrzymania certyfikatów respektowanych międzynarodowo.
  https://www.britishcouncil.pl/egzaminy
 6. JAK MOGĘ DOKONAĆ PŁATNOŚCI ZA KURS?
  Płatności za kurs dokonuje się w ratach miesięcznych wykazanych w harmonogramie otrzymanym jako
  załącznik do umowy, gotówką w biurach naszej Szkoły Językowej bądź przelewem na konto:

Numer konta bankowego: 91 1140 2004 0000 3602 6340 9400
Cool School Blanka’s School of English
Blanka Pietras ul. Rynek 5f, 83-330 Kartuzy.
Płatność z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

 1. JAK ROZPOCZĄĆ NAUKĘ W WASZEJ SZKOLE/W JAKI SPOSÓB I KIEDY MOGĘ SIĘ ZAPISAĆ?
  Rekrutacja w naszej Szkole Językowej odbywa się cały czas w trakcie trwania roku szkolnego, jeśli są
  wolne miejsca w grupach bądź istnieją wolne miejsca na zajęcia indywidualne.
  Główna rekrutacja odbywa się w trakcie wakacji letnich oraz w pierwszych dwóch tygodniach września.
  W tym czasie bowiem formujemy grupy i tworzymy grafik, mając na względzie preferencje Kursantów.
  W drugim tygodniu września informujemy Kursantów o grafiku. W trzecim tygodniu września ruszają
  regularne zajęcia językowe, które kończą się na tydzień przed ustawowym zakończeniem roku szkolnego
  w Szkole Państwowej.
 2. CZY W PAŃSTWA SZKOLE ODBYWA SIĘ LEKCJA PRÓBNA NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH?
  Pierwsze zajęcia dla dołączających do kursu uczniów są zawsze lekcją próbną. Po pierwszej lekcji
  Kursant zobowiązany jest podpisać umowę, ale istnieje jeszcze możliwość zmiany grupy, gdy ta nie
  zaspokoi oczekiwań bądź nie będzie zgodna z poziomem Uczestnika.
 3. CZY MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z KURSU W CZASIE JEGO TRWANIA?
  Istnieje możliwość rezygnacji z kursu w każdym momencie jego trwania z zachowaniem odpłatnego
  miesięcznego okresu wypowiedzenia, w którym Kursant może uczestniczyć w zajęciach. Chcąc
  zrezygnować z kursu należy złożyć pisemną rezygnację, której wzór dostępny jest w biurach naszej
  Szkoły Językowej.
 4. CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA GRUPY Z GRONA ZNAJOMYCH TAK, ABY NIKT WIĘCEJ
  DO NIEJ NIE DOŁĄCZYŁ?
  Istnieje możliwość utworzenia grupy zamkniętej, która gwarantuje brak rekrutowania do niej nowych
  osób, jeśli każdy Kursant w tej grupie podpisze stosowną umowę i będzie opłacał kwotę o 10% wyższą
  niż cennik standardowy danego kursu.
 5. CZY W TRAKCIE PRZERWY WAKACYJNEJ SZKOŁA ORGANIZUJE DODATKOWE ZAJĘCIA? CZY W
  WAKACJE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?
  W trakcie wakacji letnich oraz ferii zimowych nasza Szkoła Językowa oferuje kursy dodatkowe w postaci
  kursów sezonowych, półkolonii, obozów, które pojawiają się w ofercie naszej Szkoły na naszej stronie
  internetowej www.coolschool.com.pl oraz na naszym Facebooku. Regularne kursy językowe zaś w tym
  czasie mają przerwę – te okresy wolne są od zajęć językowych i są wolne od opłat. Wykaz dni wolnych
  znajduje się w Cenniku Zajęć, który stanowi integralną część umowy.
 6. JAK DZIECI UCZĄ SIĘ JĘZYKA?
  Pełna oferta zajęć oraz ich charakterystyka w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych znajduje
  się na naszej stronie internetowej: www.coolschool.com.pl.
  Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji goszcząc Ciebie w biurze bądź podczas rozmowy
  telefonicznej czy też kontakt mailowy.
  Aby ułatwić kontakt zamieszczamy wszelkie informacje poniżej:
  Oddział Kartuzy, ul. Rynek 5F, tel. 507-624-565 (Karolina)
  Oddział Przodkowo, ul. Gdańska 1A, tel. 515-915-272 (Ania)
  Oddział Banino, ul. Pszenna 112A, te. 517-362-798 (Nicola)