KURSY DLA DOROSŁYCH

Kursy dla dorosłych

 

Liczba zajęć w roku: ok. 68

Liczba osób w grupie: 2-8 osób

Czas trwania zajęć: 2 x 55 minut/2 x 90 minut

Monitorowanie postępów

Egzaminy Cambridge

Bieżący kontakt z lektorem

Podsumowanie semestralne i roczne

Ambitny program nauczania

Nowoczesny podręcznik, praca na lekcji z udziałem tablicy interaktywnej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Kursy dla dorosłych mają za zadanie pozwolić Uczestnikom na aktywne używanie języka w sytuacjach dnia codziennego, na wakacjach czy w pracy. Są to kursy głównie konwersacyjne, oparte na rozmowie i interakcji pomiędzy Uczestnikami. Tematykę kursów dopasowujemy do potrzeb Uczestnika i jego poziomu zaawansowania. Kursy mają być kontynuacją tego, czego uczestnik nauczył się wcześniej. 

Osobom początkującym oferujemy kursy metodą Direct (poziomy A1-A2), która polega na intensywnym treningu mówienia i słuchania. Zawiera podstawowe słownictwo oraz najbardziej potrzebne zagadnienia gramatyczne.

Osobom chcącym rozwijać wszystkie kompetencje językowe oferujemy kursy tradycyjne na poziomach A1-C1.

Osobom, które zamierzają wzbogacić swoje kwalifikacje o certyfikaty międzynarodowe, oferujemy kursy egzaminacyjne (B2 First, C1 Advanced).

Komfort i efektywność  

 

Naszym celem jest, aby nauka w naszej szkole językowej była efektywna i komfortowa. Dlatego chcemy, aby liczebność grup sprzyjała aktywnej komunikacji, dynamice pracy. Tworząc grupy w ten sposób mamy pewność, że poziom nauki jest wyrównany, dzięki czemu przyrost wiedzy jest stały.  

 

Materiały 

 

Podczas naszych kursów uczniowie pracują na nowoczesnych podręcznikach renomowanych wydawnictw (National Geographic Learning, Egis, Direct Method for English), które dostosowane są do pracy w szkołach językowych. 

 

Ponadto, jak placówka partnerska British Council zapewniamy przygotowanie do egzaminów Cambridge potwierdzających znajomość języka obcego na całym świecie, zgodnie ze skalą poziomów Rady Europy CEFR.

Egzaminy Cambridge English Qualifications są dobrze znane na całym świecie i uznają je szkoły, uniwersytety oraz pracodawcy z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych.

 

Cele językowe:

  • rozwijanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach
  • doskonalenie nabytych umiejętności (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie)
  • przygotowanie do egzaminów Cambridge

 

Cele pozajęzykowe:

  • uzyskanie niezależności językowej
  • formułowanie i rozwijanie umiejętności wyrażania niezależnych sądów i opinii
  • nauka krytycznego myślenia
  • rozwijanie zdolności interpersonalnych
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w siebie
  • rozwijanie strategii uczenia się

 

Przykładowe materiały:

 

https://egis.com.pl/pl/katalog/szkolyprywatne/upstream_mlodziez_i_dorosli

 

https://egis.com.pl/pl/katalog/szkolyprywatne/new_enterprise_mlodziez_i_dorosli

https://egis.com.pl/pl/katalog/egzaminmaturalny

 

https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge-english

 

http://www.dllab.eu/books/english/general-english