Kursy dla dorosłych

Liczba zajęć w roku: ok. 68
Liczba osób w grupie: 2-8 osób
Czas trwania zajęć: 2 x 55 minut/2 x 90 minut
Monitorowanie postępów
Egzaminy Cambridge
Bieżący kontakt z lektorem
Podsumowanie semestralne i roczne
Ambitny program nauczania
Nowoczesny podręcznik, praca na lekcji z udziałem tablicy interaktywnej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych
Kursy dla dorosłych mają za zadanie pozwolić Uczestnikom na aktywne używanie języka w sytuacjach dnia codziennego, na wakacjach czy w pracy. Są to kursy głównie konwersacyjne, oparte na rozmowie i interakcji pomiędzy Uczestnikami. Tematykę kursów dopasowujemy do potrzeb Uczestnika i jego poziomu zaawansowania. Kursy mają być kontynuacją tego, czego uczestnik nauczył się wcześniej. 
Osobom początkującym oferujemy kursy metodą Direct (poziomy A1-A2), która polega na intensywnym treningu mówienia i słuchania. Zawiera podstawowe słownictwo oraz najbardziej potrzebne zagadnienia gramatyczne.
Osobom chcącym rozwijać wszystkie kompetencje językowe oferujemy kursy tradycyjne na poziomach A1-C1.
Osobom, które zamierzają wzbogacić swoje kwalifikacje o certyfikaty międzynarodowe, oferujemy kursy egzaminacyjne (B2 First, C1 Advanced).
Komfort i efektywność  

Naszym celem jest, aby nauka w naszej szkole językowej była efektywna i komfortowa. Dlatego chcemy, aby liczebność grup sprzyjała aktywnej komunikacji, dynamice pracy. Tworząc grupy w ten sposób mamy pewność, że poziom nauki jest wyrównany, dzięki czemu przyrost wiedzy jest stały.  

Materiały 

Podczas naszych kursów uczniowie pracują na nowoczesnych podręcznikach renomowanych wydawnictw (National Geographic Learning, Egis, Direct Method for English), które dostosowane są do pracy w szkołach językowych. 

Ponadto, jak placówka partnerska British Council zapewniamy przygotowanie do egzaminów Cambridge potwierdzających znajomość języka obcego na całym świecie, zgodnie ze skalą poziomów Rady Europy CEFR.
Egzaminy Cambridge English Qualifications są dobrze znane na całym świecie i uznają je szkoły, uniwersytety oraz pracodawcy z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych.

Cele językowe:
rozwijanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach
doskonalenie nabytych umiejętności (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie)
przygotowanie do egzaminów Cambridge

Cele pozajęzykowe:
uzyskanie niezależności językowej
formułowanie i rozwijanie umiejętności wyrażania niezależnych sądów i opinii
nauka krytycznego myślenia
rozwijanie zdolności interpersonalnych
wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w siebie
rozwijanie strategii uczenia się

Przykładowe materiały:

https://egis.com.pl/pl/katalog/szkolyprywatne/upstream_mlodziez_i_dorosli

https://egis.com.pl/pl/katalog/szkolyprywatne/new_enterprise_mlodziez_i_dorosli


https://egis.com.pl/pl/katalog/egzaminmaturalny

https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge-english

http://www.dllab.eu/books/english/general-english