Kursy egzaminacyjne – przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i matury

Liczba zajęć w roku: ok. 68
Liczba osób w grupie: 2-8 osób
Czas trwania zajęć: 2 x 55 minut/2 x 90 minut
Monitorowanie postępów
Bieżący kontakt z lektorem
Podsumowanie semestralne i roczne
Nowoczesny podręcznik, praca na lekcji z udziałem tablicy interaktywnej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych
Kursy egzaminacyjne stworzono by jak najlepiej przygotować Uczestników do nowych formuł egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Utrwalają one wszystkie kompetencje językowe oraz omawiają ważne aspekty techniczne, strategie rozwiązywania poszczególnych typów zadań oraz uświadamiają Uczestników, że egzaminy nie muszą być stresujące.

Komfort i efektywność  

Naszym celem jest, aby nauka w naszej szkole językowej była efektywna i komfortowa. Dlatego chcemy, aby liczebność grup i poziom poszczególnych uczestników sprzyjały aktywnej komunikacji, dynamice pracy. Kursant zostaje zakwalifikowany do grupy po wcześniejszej diagnozie w postaci testu poziomującego. Tworząc grupy w ten sposób mamy pewność, że poziom nauki jest wyrównany, dzięki czemu przyrost wiedzy jest stały.  

Materiały 

Podczas naszych kursów uczniowie pracują na nowoczesnych podręcznikach renomowanych wydawnictw (np. Egis), które gwarantują solidne przygotowanie do egzaminu. 

Cel kursu
przygotowanie do egzaminu maturalnego bądź egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego z uwzględnieniem wszystkich kompetencji
usystematyzowanie zdobytej wiedzy oraz poszerzenie dotychczasowych umiejętności
przekazanie informacji o strategiach obowiązujących na egzaminie, jego charakterze i wymaganiach
opanowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu

Przykładowe materiały:

https://egis.com.pl/pl/katalog/egzaminmaturalny
https://egis.com.pl/pl/katalog/egzaminosmoklasisty