Look ahead (Kursy dla dzieci 6-9 lat)

Liczba zajęć w roku: ok. 68

Liczba dzieci w grupie: 2-8 osób

Czas trwania zajęć: 2 x 55 minut

Monitorowanie postępów

Współpraca z rodzicami

Bieżący kontakt z lektorem

Podsumowanie semestralne i roczne

Różnorodny program w oparciu o metody aktywizujące

Nowoczesne publikacje, praca wielozmysłowa z udziałem tablicy interaktywnej

Podręcznik z dostępem do aplikacji do utrwalania w domu

Rusz z przytupem w dalszy etap edukacji językowej. Kursy językowe dla dzieci w wieku 6-9 lat to doskonała inwestycja w przyszłość. Umysł dziecka jest niezwykle chłonny, doskonale czuje się w towarzystwie rówieśników, co jeszcze bardziej wzmacnia motywację do nauki. Dzieci w tym wieku emanują energią życiową, a takie warunki sprzyjają zdobywaniu wiedzy i podejmowaniu wyzwań. 

Program kursu

Nasze kursy językowe dla dzieci w wieku 6-9 lat oparte są na ambitnym programie nauczania i wybitnych, nagradzanych rozwiązaniach technologicznych, które wykorzystujemy przy wsparciu tablic interaktywnych. Zakładają opanowanie bogatego słownictwa i umiejętności komunikacji w języku obcym. Rozwijają wszechstronne umiejętności w zakresie czytania, rozumienia ze słuchu, pisania, a z czasem swobodnego wypowiadania się. Postępy uczniów są stale monitorowane (rodzic ma od początku dostęp do dziennika elektronicznego). Uczniowie od 7-go roku życia mają kartkówki, sprawdziany oraz testy, dzięki czemu zarówno rodzic, uczeń jak i szkoła oraz metodyk mają możliwość stałego nadzorowania efektywności kursów. Nie zapominamy przy tym, aby motywacja do nauki nie spadała, oferując zajęcia dynamiczne, różnorodne i oparte na takich aktywnościach, które są dopasowane do percepcji dzieci. Nie stronimy od gier i zabaw językowych, które wzmacniają motywację i uruchamiają pokłady pamięci. Chcemy, aby zajęcia były czasem dobrej zabawy, w świetnej atmosferze pełnej zabawy.

Cały czas mamy na uwadze dopasowanie grup pod względem wieku i/lub poziomu dbając o to, aby rozwój dziecka był efektywny i proporcjonalny.

Nasze grupy liczą maksymalnie 8 osób, co zapewnia odpowiednią dynamikę pracy i pozwala na rozważne uzupełnianie składu grupy.

Każda nowa osoba odbywa rozmowę kwalifikacyjną oraz test poziomujący. Wszystko to gwarantuje wyrównany poziom i zapewnia postępy w nauce języka obcego. 

Materiały

Podczas naszych kursów uczniowie pracują na nowoczesnych podręcznikach renomowanych wydawnictw, które dostosowane są do pracy w szkołach językowych. Mają za zadanie rozwijać dzieci wszechstronnie. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do czekających ich egzaminów rozwijając umiejętności czytania, pisania, mówienia oraz słuchania jednocześnie otwierając je na mówienie. Chcemy, aby rozwijanie tych umiejętności oraz trening mówienia od najmłodszych lat zaowocował w przyszłości umiejętnością swobodnej komunikacji.

Ponadto, jak placówka partnerska British Council, używamy podręczników, które jednocześnie zapewnią przygotowanie do egzaminów Cambridge potwierdzających znajomość języka obcego na całym świecie, zgodnie ze skalą poziomów Rady Europy CEFR.

Egzaminy Cambridge English Qualifications są dobrze znane na całym świecie i uznają je szkoły, uniwersytety oraz pracodawcy z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych.

Czego nauczy się dziecko podczas kursu?

Cele językowe:

 • ćwiczenie artykulacji, intonacji i wymowy
 • poznanie form językowych w kontekście poprzez piosenki, rymowanki, historyjki, projekty
 • nauka reagowania na proste komunikaty i polecenia
 • rozwijanie zdolności komunikowania się w zakresie: wyrażania swoich potrzeb, wydawania poleceń, opisywania samopoczucia, formułowania próśb, opisywania wyglądu, zadawania prostych pytań i udzielania odpowiedzi
 • w trakcie kursów uczeń nabędzie swoistą bazę do poszerzania swoich umiejętności i wiedzy w latach późniejszych

Cele pozajęzykowe:

 • nauka współdziałania w grupie
 • utrwalenie więzi społecznych
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w siebie
 • doświadczenie pozytywnych emocji związanych z aktywnością na zajęciach
 • nauka systematycznej pracy (praca domowa, powtórki materiałów, testy)
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności
 • tworzenie strategii uczenia się
 • kursy dla 6-latków wprowadzą dzieci w świat nauki w szkole (rytuały lekcyjne) i budują pozytywne skojarzenia nauki

Wszystko to przy wsparciu wyrozumiałego i ciepłego nauczyciela prowadzącego.

Przykładowe materiały:

https://news.cengage.com/corporate/two-cengage-products-win-2020-siia-codie-awards/?fbclid=IwAR0zfxv6Czs1l7jQxItjPvEZjZjVC5UGZgjFmA4lnIGYmA0WdVHl73DrL8o

https://eltngl.com/search/productOverview.do?N=+200+4294918395&Ntk=NGL%7CP_EPI&Ntt=our+world+2e%7C9299198381646190820190924091805772&Ntx=mode+matchallpartial&homePage=false
https://www.macmillan.pl/katalog/academy-stars,p-572-1388?