Matematyka

Liczba zajęć w roku: ok. 68
Liczba osób w grupie: 2-8 osób
Czas trwania zajęć: 2 x 55 minut/2 x 90 minut
Monitorowanie postępów
Bieżący kontakt z nauczycielem
Podsumowanie semestralne i roczne
Nowoczesny podręcznik, praca na lekcji z udziałem tablicy interaktywnej i nowoczesnych rozwiązań
technologicznych

Opis oferty:
Klasa I-III
Zabawa z zadaniami wymagającymi myślenia logicznego.

Rozwiązywanie zadań poprzez zabawę z planszami, tablicami oraz innymi materiałami
dydaktycznymi.
Klasa IV,V,VI
Realizacja materiału szkolnego, który będzie określony indywidualnie z daną grupą.
Zajęcia prowadzone za pomocą dużej ilości materiałów dydaktycznych oraz zadań doświadczalnych
fizycznie.
Klasa VII
Realizacja materiału szkolnego, który będzie określony indywidualnie z daną grupą.
Praca ze zbiorami zadań, tablicami dydaktycznymi wraz z przygotowaniem do formy egzaminu
ósmoklasisty.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, MATURA
Praca nad zadaniami egzaminacyjnymi w celu zapoznania się z formą końcowego testu
ósmoklasisty/matury.